Elektriker Norrort | Allt inom el | Milani Consulting

Elektriker Norrort

Milani Consulting - Din elektriker i Norrort

Kostnadsfri offert

Elektriker Norrort

Milani Consulting - Din elektriker i Norrort

Kostnadsfri offert

Kunden är alltid i fokus

Behöver du hjälp av en kompetent elektriker i Norrort som alltid sätter dig som kund i fokus? I så fall har du kommit till rätt ställe. Vi på Milani Consulting är ett elföretag med över 25 års erfarenhet och en lång rad med nöjda kunder bakom oss. Vi är baserade i Sollentuna men oavsett var du befinner dig i Norrort kan vi snabbt vara på plats för att hjälpa dig.

 

Milani Consulting - Din elektriker i Norrort 

Vi arbetar med alla typer av kunder i Norrort. Allt från privatpersoner till bostadsrättsföreningar, skolor, industrier och olika typer av företag. Vår bas är i Sollentuna men vi arbetar dagligen med hela Norrort som arbetsplats. Vi arbetar med alla typer av elinstallationer. Från större nybyggnadsprojekt till installation av golvvärme, installation av laddstolpar/laddboxar för elbilar, modernisering av fastigheter där vi byter ut kabeldragningar och elcentraler samt naturligtvis även mindre service- och reparationsprojekt. Alla våra kunder och alla våra projekt är lika viktiga för oss. Vårt främsta mål är att göra dig som kund framgångsrik.

Vi sätter stort värde på att kunna hjälpa dig som kund att lyckas med ditt projekt. Att du är nöjd med vårt jobb är vår största drivkraft. För att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt har våra elektriker sammantaget mer än 25 års erfarenhet och kunskap inom alla upptänkliga områden. Oavsett vilket projekt du har framför dig kommer vi därför kunna hjälpa dig att lyckas. Ta gärna kontakt med oss för en dialog.

 

Norrorts säkraste elektriker tillhands

När det gäller elinstallationer är säkerhet en fråga vi sätter i främsta rummet därför är vi Norrorts säkraste elektriker. En felaktigt utförd elinstallation kan vara direkt farlig för dig och dina närmaste. Därför rekommenderar vi dig att ta hjälp av oss som certifierade elektriker. Vi kommer säkerställa att din elinstallation följer samtliga regler och föreskrifter enligt Svensk Standard och att du därmed kan känna dig trygg på lång sikt.

En annan viktig fråga vi arbetar med när det gäller säkerhet är att modernisera fastigheter. Exempelvis om det saknas jordade uttag och jordfelsbrytare. Om du flyttar in i ett nytt hus rekommenderar vi att du ser över hur elinstallationerna är gjorda. Om huset har ojordade uttag kan detta vara en säkerhetsrisk. Det är en god idé att se över installationen och byta ut dina uttag till jordade, samt att du installerar en jordfelsbrytare. På det sättet kan du skydda dig mot eventuella olyckor framöver.

 

Minska dina elkostnader

Är du dessutom intresserad av att veta hur du kan minska dina elkostnader i din fastighet? Detta är en av våra hjärtefrågor och något vi rekommenderar alla våra kunder att fundera över. Som KNX partner hjälper vi kunder i hela Norrort, privatpersoner såväl som företag, med att automatisera styrning av värme, ventilation, belysning och multimedia. Detta gör att våra kunder får kontroll över sin fastighet och energikonsumtion. I tillägg gör våra kunder en hel del besparingar varje år och därigenom även en god gärning för miljön.

KNX är en standard för fastighetsstyrning som används världen över. När det gäller energibesparing hjälper det inte att enbart använda energisnåla produkter utan de enskilda komponenterna behöver även kunna styras på ett effektivt och smart sätt. KNX blir därmed ett sätt för dina olika komponenter i fastigheten att kunna kommunicera via ett gemensamt språk. Med hjälp av en gemensam vy kan du sedan övervaka och styra din värme, ventilation, belysning och multimedia för att optimera energianvändningen. Det kommer ge dig mer pengar över till annat. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att se hur KNX kan hjälpa dig att spara pengar och minska din energikonsumtion.

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Vi på Milani Consulting hjälper dig utifrån dina behov, med lång erfarenhet & kompetens så vet vi att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

(Lämna tom)

 

Certifierad elektriker

Om din installation kommer innefatta starkström är det dessutom ett krav att den utförs av en certifierad elektriker. Exempelvis vid installation av strömbrytare eller eluttag, ledningsdragning, belysning, kabeldragning i väggar eller mark eller installation av golvvärme. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att planera din installation på bästa sätt.

Alla typer av elinstallationer

Oavsett vilken elinstallation du har framför dig har vi kunskap och lång erfarenhet som kommer hjälpa dig att lyckas med projektet. Ta kontakt med oss så tittar vi på hur vi bäst planerar arbetet.

Vi gör det tillsammans

Tillsammans kommer vi kunna samplanera hela arbetet vilket underlättar för dig som kund och ser till att din tidplan håller. Ta kontakt med oss tidigt i din byggprocess så hjälper vi dig att hitta en arbetsplan och konstruktion som kommer fungera bra för just dig och din fastighet.